تکرار یک تکرار

جهان بی عشق

چیزی نیست جز

تکرارِ یک تکرار

 

پ.ن 

و چقدر دیر میفهمیم زندگی همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیمافسوس

/ 3 نظر / 32 بازدید
رضا

هر روز میمیریم و زنده میشیم.

گ ل ب ر گ

تاب تاب عباسی، خدا منو نندازی، اگه میخوای بندازی، بغل بابام بندازی [قلب][قلب]